Iværksætteri på nettet – webshops

En af de største trends inden for iværksætteri inden for de sidste 10-20 år er uden tvivl webshops. En webshop er, som du formentlig er bekendt med, en online butik, hvor du kan købe varer og få dem leveret hjem til dig, lige fra dit hjem. Men hvad er det, der gør, at så mange iværksættere har taget denne trend til sig og startet en webshop? 

Mulighederne er mange 

En af de største årsager til, at danske iværksættere starter webshops som aldrig før, er uden tvivl, at mulighederne er talrige. Se det på denne måde: alt kan sælges, og hvis det kan sælges til en person, så kan det i ni ud af ti tilfælde også gøres over nettet. 

Vi ser i dag webshops, som beskæftiger sig med alverdens produkter. Alt lige fra typiske forbrugsvarer som tøj, sko og indretningsartikler til større og mere komplekse produkter som carporte, hegn og byggematerialer.  

Opstartsbarriererne er få 

Den næste årsag til, hvorfor der er opstået så mange nye webshops i Danmark gennem den seneste årrække er, at opstartsbarriererne er få. Dette er naturligvis relativt og gælder derfor ikke for alle brancher, men helt overordnet set er det ‘nemt’ at starte en webshop. 

Der findes i dag utallige systemer, løsninger og muligheder for at starte en webshop. Og som det er med så meget andet, jo større udbud der er desto billigere bliver det at anvende en af de mange udbydere. I og med, at der er mange forskellige løsninger til rådighed i Danmark, så kan man relativt hurtigt finde den rette løsning til sin webshop, som også er til at betale.  

Ulempen er dog… 

Naturligvis er det ikke kun nemt og enkelt at starte en webshop. Der er selvfølgelig ulemper og udfordringer, når man kommer i gang. Det er rigtigt, at hvis man har en lille smule teknisk forstand eller har råd til at betale sig fra det, så er det nemt at starte en webshop, men det er ikke nemt at drive en webshop. Konkurrencen for e-handel og webshops i Danmark er ufatteligt stor, og mange nyopstartede webshops må tidligt i deres rejse erkende, at konkurrencen er for stor til man for alvor kan få luft under vingerne.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *